Gesprektips voor een conflict met de buren

Burenruzie

Een burenruzie kan soms erg vervelend zijn en in sommige gevallen kan dit zelfs leiden tot een rechtszaak, waarvoor u een advocaat nodig heeft. Een goede advocaat zoeken is een optie, maar probeer altijd eerst het gesprek aan te gaan met uw buren. We geven u hierbij enkele handige gesprekstips.

 

Een burenruzie is natuurlijk erg vervelend, maar dit hoeft niet altijd automatisch te leiden tot een rechtszaak. Indien u en uw buren alles goed uitpraten, vergroot u de kans dat het geschil wordt opgelost. Het is daarbij wel belangrijk om u te houden aan enkele sociale ‘regels’. Wij sommen ze voor u op:

 

  • Luister goed naar elkaar en laat elkaar uitpraten. Ook al bent u het niet eens met wat uw buren zeggen, het is belangrijk om ze serieus te nemen. U bent immers niet de enige met een ergernis.
  • Stel open vragen aan uw buren, zodat u open antwoorden krijgt. Gesloten vragen zijn vragen die slechts met ‘ja’ en ‘nee’ beantwoord kunnen worden, en hieraan heeft u veel minder. Door open vragen te stellen, krijgen uw buren veel meer de kans goed uit te spreken wat hun ergernis is.
  • Leef u in de ergernis van uw buren in. Het kan namelijk goed zo zijn dat hun versie van de werkelijkheid anders is dan de uwe. Misschien ergert u zich wel altijd aan de harde muziek bij hen in huis, maar draaien ze de muziek zo hard omdat u altijd zulke luidruchtige tuinfeesten geeft. Hierbij geldt de regel: converseren is begrijpen en accepteren.
  • Ga goed om met kritiek. Een gesprek als deze zal ook kritiek in uw richting bevatten. Zelfs indien deze ongegrond blijkt te zijn, is het zaak deze kritiek serieus te nemen. Indien u dit serieus neemt, betekent dit voor uw buren ook dat u hen serieus neemt.
  • Kom tot oplossingen die voor u beiden werken. We komen weer even terug op het voorbeeld met geluidsoverlast. Hierbij zou de ene partij het van tevoren kunnen aangeven wanneer deze een tuinfeest organiseert. De andere partij zou het daarnaast direct kunnen aangeven wanneer er geluidsoverlast is. Door te converseren kunt u van elkaar leren!