Burenrecht

Burenrecht is een onderdeel van het burgerlijk recht. Het zijn rechten en plichten waar buren zich aan moeten houden, dit geldt natuurlijk alleen als er onderling geen afspraken zijn gemaakt. Als er regels worden overtreden dan wordt dit behandeld via het burgerlijk procesrecht.