Strafrecht

rechtbank

Strafrecht, een introductie

In de volgende artikel leest u iets over het rechtsgebied waartoe het strafrecht behoort en welke functies het strafrecht heeft. Daarnaast leggen we uit hoe een strafrecht procedure verloopt, wat het verschil is tussen een misdrijf en een overtreding en hoe u een strafrecht advocaat kan vinden.

Wat is strafrecht?

De regels die bepalen wat strafbaar is en welke straf men hiervoor kunt krijgen staan bepaalt in het strafrecht. Nederlanders moeten zich aan deze wettelijke regels houden. Wanneer een persoon deze wetten overtreedt, dan zal men te maken krijgen met de politie en mogelijk een strafrechtzaak krijgen. Bij een strafrechtzaak staat het Openbaar ministerie tegenover de verdachte van de zaak.
Een strafzaak wordt voorgelegd aan de “Rechtbank“. Afhankelijk van de ernst van het betreffende strafbare feit, wordt het vonnis door een één rechter of drie rechters gegeven. Er is echter In Nederland is niet het systeem van jurisdictie van de jury zoals bijvoorbeeld in Amerika.

Verloop van de procedure

Het slachtoffer van een strafbaar feit zal zich vaak melden bij de politie en een aanklacht indienen. Vervolgens kan de officier van Justitie de aanklacht aan de rechter voorleggen. De procedure verloopt op de volgende wijze:

Vooronderzoek: Het onderzoek moet worden uitgevoerd voorafgaand aan een rechtszitting, die vervolging rechtvaardigen. De volgende instrumenten zijn beschikbaar: Verhoor van getuigen en verdachten, huiszoekingen/huiszoekingen van auto’s etc., forensisch onderzoek. Tijdens een aanhouding of verhoor wordt de verdachte beschuldigd van de volgende strafbare feiten en hem zijn rechten te leren kennen. Aan het einde van het onderzoek wordt de procedure beëindigd of het Openbaar Ministerie bepaalt een datum.

Dagvaarding: Dit is de datum waarop de zaak voor de rechter zal komen.

De hoorzitting: Tijdens de hoorzitting worden, verdachte, advocaat, getuigen en het slachtoffer gehoord door de rechter. Huur altijd een advocaat in om je bij te staan tijdens de zitting.

Uitspraak: Na afloop van de hoorzitting volgt het oordeel van de rechter. De uitspraak van een vonnis door drie rechters moet binnen twee weken na het einde van de zitting worden gedaan tijdens het proces. Je kunt vrijgesproken worden of een boete, taakstaf of gevangenisstraf krijgen. Bij zelfverdediging kun je ontslagen worden voor rechtsvervolging. Zowel het Openbaar Ministerie als de veroordeelde partij kan binnen 14 dagen tegen deze uitspraak in beroep gaan.

Hoger beroep: Je kunt (meestal) in hoger beroep gaan, wanneer je het niet eens bent met de uitspraak van de rechter.

Verschil misdrijf en overtreding

Een delict is een strafbaar feit. Onder het strafrecht vallen twee vormen: een overtreding of een misdrijf. Bij een overtreding is er sprake van een licht soort delict, bijvoorbeeld een snelheidsovertreding of een burenruzie. Bij een misdrijf gaat het om een zwaarder delict, bijvoorbeeld rijden onder invloed, stelen, mishandeling of drugshandel.

Hoe vindt u een strafrecht advocaat?

Iedereen heeft recht op een vrije keuze van advocaten. Er zijn gespecialiseerde advocaten die speciaal zijn opgeleid op het gebied van strafrecht. Het is daarom raadzaam om een gespecialiseerde advocaat te raadplegen, omdat hij volledig op de hoogte is van de juridische situatie in uw specifieke zaak. Hulp nodig? Op Advocatengids.net vindt u een overzicht van alle advocaten in Nederland.