Bestuursrecht

Bestuursrecht zijn de regels tussen de burgers en de overheid. Burgers kunnen een vergunning voor iets aanvragen, zo staat de burger dus tegenover de overheid. De overheid kan dit dan toe of afwijzen.