Ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht zijn regels die te maken hebben met de arbeidsverhouding van de ambtenaar.