Wanneer mag ik ouderschapsverlof opnemen?

ouderschapsverlof opnemen

Over het opnemen van ouderschapsverlof bestaat onder jonge ouders de nodige onduidelijkheid. Zo zijn er velen die niet precies weten wanneer ouderschapsverlof opgenomen mag worden en of dit bijvoorbeeld alleen voor een moeder of ook voor de vader geldt. KBF Advocaten geeft u daarom antwoorden op al uw vragen.

Definitie ouderschapsverlof

Om te beginnen is het hiervoor belangrijk om uit te leggen wat ouderschapsverlof precies inhoudt. Het gaat hierbij om het opnemen van verlof door ouders die jonge kinderen hebben. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen en geeft als doel dat ouders meer tijd kunnen besteden aan hun kinderen. Dit doel is echter niet wettelijk verplicht. Wanneer u als ouder dit verlof op wilt nemen voor een vakantie, is dit toegestaan.

Wanneer op te nemen?

Ouderschapsverlof mag opgenomen wanneer de kinderen van de ouders jonger zijn dan 8 jaar. Daarnaast dienen ouders minimaal een jaar lang bij dezelfde werkgever te werken. Ook is het van belang dat het kind op hetzelfde adres woont als de ouder. Het maakt hierbij niet uit of het ‘kind’ van de ouder natuurlijk is, of dat er sprake is van adoptie, stiefkinderen of pleegkinderen. De verzorging van de kinderen is wat centraal staat. Ook wanneer u als ouders meerdere kinderen of een tweeling krijgt, kunt u het verlof blijven opnemen per kind.

Hoelang duurt het ouderschapsverlof?

Hoeveel ouderschapsverlof u op mag nemen, is afhankelijk van hoeveel u werkt. In principe komt dit overeen met 26 keer de wekelijke arbeidsduur. Wanneer u als ouder 40 uur per week werkt, heeft u daarom recht op 26 x 40 = 1040 uur ouderschapsverlof, oftewel 26 weken verdeeld over 12 maanden. Indien u bij meerdere werkgevers werkt, wordt het ouderschapsverlof verdeeld over de werkgevers. Indien u bij de ene werkgever 10 uur en bij de andere 20 uur werkt, geldt bij de eerste 10 x 26 uur en bij de andere 20 x 26 uur ouderschapsverlof. U hoeft dit bovendien niet gelijktijdig op te nemen.